Περάτωση


  • Ψηφιακή αρίθμηση – Μεταβλητά δεδομένα
  • Κοπτικά – Καλούπι
  • Δίπλωμα
  • Αναγλυφοτυπία – Γκοφρέ
  • Σπιράλ
  • Επίχρυση
  • Πλαστικοποίηση